CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

HÌNH THỨC ĐẶT HÀNG

Mỹ phẩm Camellia H hiện sử dụng hai hình thức giao hàng:

  • Giao hàng toàn quốc
  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển
  • Bảo đảm uy tín, tiết kiệm thời gian